ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

      STUDENT

------------------------------------------------

    

 

 

Statistics Statistics
822985
Online User Online1
Today Today223
Yesterday Yesterday238
ThisMonth This Month6,474
LastMonth Last Month7,915
ThisYear This Year85,805
LastYear Last Year118,255

   

Slider images

    

Slider images

 

 

               
 
   
                

 

  

               

          

 

      

              

 

 

 

 


 

     

 

ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์จากการอ่านนิทานเรื่องกระต่ายกับเต๋า 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล

ชุดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย พัฒนาทักษะการอ่านและเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

 

ชุดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสระ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชุดกิจกรรมแนะแรวการศึกษาและอาชีพเพื่อการรู้จักตนเองและอาชีพ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 

 อ่านฉบับเก่า

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

                                                     

            

 

 

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

          

 

 

 

 

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม