ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
327409
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday286
ThisMonth This Month4,608
LastMonth Last Month6,490
ThisYear This Year41,835
LastYear Last Year74,755

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

Slider images
Slider images
 
 

                                                        

ข่าวทั่วไป

[25-05-2561]ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[01-05-2561] ใบสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.docx
[01-05-2561] ประกาศคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์สถานศึกษาฝึกประสบการณ์.PDF
[01-05-2561] ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู.pdf 
[19-04-2561] ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[11-04-2561]ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์และยืนยันการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[20-03-2561]ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง โครงพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
[21-02/2561]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารีบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
[10-01-2561]การอบรมเตรียมความพร่อมก่อนสอบและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ(CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา(รหัส57)
[29-12-2560] ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
17/11/2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อรับทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP ประจำปีการศึกษา 2560
17/11/2560เปิดรับสมัตนนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อรับทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (120 ทุน) 
[04-10-2560]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และยินยันการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-08-2560]หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

ข่าวรับสมัครและกิจกรรมภายนอกคณะ

 

เว็บไซต์หางานที่น่าสนใจ

         

 

                    

 

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม