ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์.ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

Statistics Statistics
313164
Online User Online1
Today Today79
Yesterday Yesterday418
ThisMonth This Month5,398
LastMonth Last Month8,450
ThisYear This Year27,590
LastYear Last Year74,755

 

 

  

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

ข่าวทั่วไป

[19-04-2561] ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงต่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
[11-04-2561]ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิ์และยืนยันการเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[20-03-2561]ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง โครงพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
[21-02/2561]ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารีบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560
[10-01-2561]การอบรมเตรียมความพร่อมก่อนสอบและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ(CEPT) ก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษา(รหัส57)
[29-12-2560] ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 
17/11/2560ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อรับทุนสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ TOEFL/ITP ประจำปีการศึกษา 2560
17/11/2560เปิดรับสมัตนนักศึกษาทุกชั้นปีเพื่อรับทุนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP (120 ทุน) 
[04-10-2560]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และยินยันการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
[24-08-2560]หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารรับรองคุณวุฒิ (ก.พ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับบัณฑิตศึกษา) 
[24-03-2559] ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) 

ข่าวรับสมัครและกิจกรรมภายนอกคณะ

เว็บไซต์หางานที่น่าสนใจ

         

 

     
   ปัจฉิมนักศึกษาคณะครุศาสตร์          ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ                         ศึกษาดูงานจากทีมเวียดนาม
                                                                         สุราษฏร์ธานี

                                                    

 

      ประชุมผู้บริหารการศึกษา            โครงการพัฒนาอาจารย์การจัดการ                         โครงการ “มรน. รวมใจ 
                                                                 
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21                                      สานสายใย บูชาครู” 

                                              

 

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
        การเตรียมความพร้อม

         เข้าสู่โครงการผลิตครู
      เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561