ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธิ์

------------------------------------------------

       ปฏิทินกิจกรรม 

   


......

------------------------------------------------

------------------------------------------------

 

 

Statistics Statistics
344211
Online User Online2
Today Today327
Yesterday Yesterday309
ThisMonth This Month4,619
LastMonth Last Month9,347
ThisYear This Year58,637
LastYear Last Year74,755

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

Slider images
Slider images
 
 

                                                                                                                

 

                                   ปรัชญา                                       วิสัยทัศน์
                                             “มุ่งสร้างครูดี มีความสามารถ                                จะเป็นต้นแบบในการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู 
                                       ฉลาดใช้ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสังคม”                 และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 

 

 

              

 


 

 

                    

 

 

 


เว็บไซต์หางานที่น่าสนใจ