เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
22486
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday160
ThisMonth This Month701
LastMonth Last Month2,231
ThisYear This Year16,478
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

 

Download เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2561” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เอกสารบรรยายจากสตง.

http://dept.npru.ac.th/finance/data/files/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87..pptx

เอกสารซ้อมความเข้าใจ

http://dept.npru.ac.th/finance/data/files/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561%20.pptx

 

ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน