เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
32232
Online User Online2
Today Today11
Yesterday Yesterday123
ThisMonth This Month1,756
LastMonth Last Month3,127
ThisYear This Year8,624
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

Download เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2561” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

เอกสารซ้อมความเข้าใจ

http://dept.npru.ac.th/finance/data/files/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561%20.pptx

 

ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน