เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
27037
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday146
ThisMonth This Month1,681
LastMonth Last Month1,748
ThisYear This Year3,429
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

Download เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2561” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

เอกสารซ้อมความเข้าใจ

http://dept.npru.ac.th/finance/data/files/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561%20.pptx

 

ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน