เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
36379
Online User Online1
Today Today119
Yesterday Yesterday125
ThisMonth This Month1,371
LastMonth Last Month2,200
ThisYear This Year12,771
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

 

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

Download เอกสารอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2561” ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนสปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

เอกสารซ้อมความเข้าใจ

http://dept.npru.ac.th/finance/data/files/%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2561%20.pptx

 

ข่าวภาพและกิจกรรมหน่วยงาน