ล็อคอินเข้าใช้งานระบบ
ห้อง/ปฏิทินการใช้ห้อง
หนังสือขออนุญาติใช้ห้อง

 

❯❯❯  เวลาให้บริการ
เปิดให้บริการ   
      จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.
      อาทิตย์        เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดให้บริการ
      วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
      และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

 


 

Statistics Statistics
1779
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month527
LastMonth Last Month247
ThisYear This Year1,776
LastYear Last Year0

 

จองห้อง
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องปฏิบัติการ - อาคารพละศึกษา
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารพละศึกษา อัตราค่าเช่า 5,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 0 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมชั้น 6
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารโรงเรียนสาธิต อัตราค่าเช่า 20,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 120 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมปิ่นเกลียว
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารศูนย์ภาษา อัตราค่าเช่า 45,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 700 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมชั้น 2
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารกิจการนักศึกษา อัตราค่าเช่า 20,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 400 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมราชาวดี
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารร้อยปี อัตราค่าเช่า 4,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 70 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมพุทธชาติ
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารร้อยปี อัตราค่าเช่า 4,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 70 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุม 204
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารโลจิสติก อัตราค่าเช่า 8,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 140 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมไทยเข้มแข็ง
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ อัตราค่าเช่า 4,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 70 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้อง SC101
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์วิทย์ศาสตร์ฯ อัตราค่าเช่า 5,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 100 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องอบรมลีลาวดี
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม อาคารบรรณราชนครินทร์ อัตราค่าเช่า 2,000.-
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 80 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก -
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่
 


 


สำนักงานอธิการบดี
   
» กองกลาง
         
งานบริหารทั่วไป
           งานการเงินและบัญชี
           งานพัสดุ
           งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           งานประชุมและพิธีการ
           งานรายได้และทรัพย์สิน
           งานอาคารสถานที่ฯ
           
งานกฎหมายและนิติการ
           งานยานพาหนะ

   » กองนโยบายและแผนงาน
   » กองพัฒนานักศึกษา        


ติดต่อเรา
งานรายได้และทรัพย์สิน 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

Tel : 0 3410 9300 ต่อ 3509 , 3510
Fax : 0 3426 1048 (Auto)