ล็อคอินเข้าใช้งานระบบ
ห้อง/ปฏิทินการใช้ห้อง
หนังสือขออนุญาติใช้ห้อง

 

❯❯❯  เวลาให้บริการ
เปิดให้บริการ   
      จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30 - 16.30 น.
      อาทิตย์        เวลา 8.30 - 16.30 น.
ปิดให้บริการ
      วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
      และวันหยุดของมหาวิทยาลัย

 


 

Statistics Statistics
1885
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday2
ThisMonth This Month633
LastMonth Last Month247
ThisYear This Year1,882
LastYear Last Year0

 

Slider images

บรรยากาศห้องประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

>> รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเช่าพื้นที่ประกอบการร้านค้าเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงอาหาร

>> เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดซองและสัมภาษณ์การให้เช่าพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือก

>> ผู้ได้รับคัดเลือกให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต บริการชุดนักศึกษา และบริการแต่งหน้า ทำผม ภายในมหาวิทยาลัย

>> ประกาศให้เช่าพื้นที่โดยวิธีการคัดเลือกเพื่อประกอบการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม

>> ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการชุดนักศึกษา

 

 

 

 

 


 


สำนักงานอธิการบดี
   
» กองกลาง
         
งานบริหารทั่วไป
           งานการเงินและบัญชี
           งานพัสดุ
           งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           งานประชุมและพิธีการ
           งานรายได้และทรัพย์สิน
           งานอาคารสถานที่ฯ
           
งานกฎหมายและนิติการ
           งานยานพาหนะ

   » กองนโยบายและแผนงาน
   » กองพัฒนานักศึกษา        


ติดต่อเรา
งานรายได้และทรัพย์สิน 
สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

Tel : 0 3410 9300 ต่อ 3509 , 3510
Fax : 0 3426 1048 (Auto)