ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
141243
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday30
ThisMonth This Month31
LastMonth Last Month1,270
ThisYear This Year12,552
LastYear Last Year14,438

จองห้อง
 
ประเภทห้อง - ชื่อห้อง ห้องประชุม - ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
ชื่ออาคาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ความจุ (จำนวนที่นั่ง) 40 ที่นั่ง
เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง) 0 เครื่อง
รายการอุปกรณ์อำนวยความสะดวก - มีเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์
- มีเครื่องเสียง
- มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
- มีบริการอินเตอร์ไร้สาย (WI-FI)
ผู้ที่สามารถจองห้องได้ หน่วยงาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่