ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101138
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,464
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,040
LastYear Last Year20,348

  

 

 

 
ปก 
บทนำ 
สารบัญ 
สารบัญภาพ 
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
            1. บันทึกข้อความ (ไทย) 
               - ขั้นตอนการล้างการตั้งค่า 
            2. หนังสือภายนอก (ครุฑ) 
            3. หนังสือประทับตรา 
            4. หนังสือคำสั่ง 
            5. หนังสือประกาศ 
            6. บันทึกข้อความเปล่า 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง