ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61128
Online User Online1
Today Today165
Yesterday Yesterday195
ThisMonth This Month1,085
LastMonth Last Month1,315
ThisYear This Year13,977
LastYear Last Year19,201

  

 

 

 
ปก 
บทนำ 
สารบัญ 
สารบัญภาพ 
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
            1. บันทึกข้อความ (ไทย) 
               - ขั้นตอนการล้างการตั้งค่า 
            2. หนังสือภายนอก (ครุฑ) 
            3. หนังสือประทับตรา 
            4. หนังสือคำสั่ง 
            5. หนังสือประกาศ 
            6. บันทึกข้อความเปล่า 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง