ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
108624
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday46
ThisMonth This Month1,148
LastMonth Last Month3,566
ThisYear This Year21,526
LastYear Last Year20,348

  

 

 

 
ปก 
บทนำ 
สารบัญ 
สารบัญภาพ 
การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
            1. บันทึกข้อความ (ไทย) 
               - ขั้นตอนการล้างการตั้งค่า 
            2. หนังสือภายนอก (ครุฑ) 
            3. หนังสือประทับตรา 
            4. หนังสือคำสั่ง 
            5. หนังสือประกาศ 
            6. บันทึกข้อความเปล่า 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง