ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
101422
Online User Online1
Today Today73
Yesterday Yesterday96
ThisMonth This Month73
LastMonth Last Month1,675
ThisYear This Year14,324
LastYear Last Year20,348

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)