ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202146
Online User Online1
Today Today151
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,268
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,268
LastYear Last Year76,664

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)