ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329460
Online User Online1
Today Today63
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month854
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,623
LastYear Last Year47,468

SSO
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เข้าใช้งานระบบโดยใช้ระบบยืนยันตัวบุคคล - Single Sign On (SSO)