ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343960
Online User Online1
Today Today93
Yesterday Yesterday82
ThisMonth This Month2,436
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year40,123
LastYear Last Year47,468

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย