ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
310524
Online User Online1
Today Today71
Yesterday Yesterday124
ThisMonth This Month2,672
LastMonth Last Month4,015
ThisYear This Year6,687
LastYear Last Year47,468

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย