ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413065
Online User Online1
Today Today103
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,296
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,299
LastYear Last Year51,929

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย