ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
299219
Online User Online1
Today Today134
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month2,672
LastMonth Last Month3,642
ThisYear This Year42,850
LastYear Last Year57,491

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย