ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
277373
Online User Online2
Today Today106
Yesterday Yesterday61
ThisMonth This Month2,200
LastMonth Last Month4,376
ThisYear This Year21,004
LastYear Last Year57,491

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย