ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
239464
Online User Online1
Today Today139
Yesterday Yesterday122
ThisMonth This Month3,583
LastMonth Last Month5,422
ThisYear This Year40,586
LastYear Last Year76,664

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย