ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202096
Online User Online4
Today Today101
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,218
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,218
LastYear Last Year76,664

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย