ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
259095
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday143
ThisMonth This Month2,726
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,726
LastYear Last Year57,491

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย

ภาพการแต่งกายของนักศึกษาที่ถูกต้องตามกฏระเบียบมหาวิทยาลัย