ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
269878
Online User Online1
Today Today182
Yesterday Yesterday174
ThisMonth This Month2,637
LastMonth Last Month5,833
ThisYear This Year13,509
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิวรรณ หอพักหญิง

081 – 9413429