ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413066
Online User Online1
Today Today104
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,297
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,300
LastYear Last Year51,929

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิวรรณ หอพักหญิง

081 – 9413429