ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
244535
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday127
ThisMonth This Month2,806
LastMonth Last Month5,848
ThisYear This Year45,657
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิวรรณ หอพักหญิง

081 – 9413429