ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
233352
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday287
ThisMonth This Month2,893
LastMonth Last Month4,670
ThisYear This Year34,474
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิวรรณ หอพักหญิง

081 – 9413429