ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
294730
Online User Online2
Today Today43
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month1,825
LastMonth Last Month3,033
ThisYear This Year38,361
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วิวรรณ หอพักหญิง

081 – 9413429