ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202135
Online User Online2
Today Today140
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,257
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,257
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง บ้านฐานิตา

086 – 7672211