ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
289391
Online User Online1
Today Today80
Yesterday Yesterday78
ThisMonth This Month2,873
LastMonth Last Month3,739
ThisYear This Year33,022
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง บ้านฐานิตา

086 – 7672211