ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247621
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday96
ThisMonth This Month2,616
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,743
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง บ้านฐานิตา

086 – 7672211