ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274089
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,292
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,720
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง บ้านฐานิตา

086 – 7672211