ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
310538
Online User Online1
Today Today85
Yesterday Yesterday124
ThisMonth This Month2,686
LastMonth Last Month4,015
ThisYear This Year6,701
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง บ้านฐานิตา

086 – 7672211