ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
273870
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday94
ThisMonth This Month3,073
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,501
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักธัญวรัตม์ (หอพักสตรี)