ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247658
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,653
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,780
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

THE BEST (หอพักสตรี)