ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329420
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month814
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,583
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

THE BEST (หอพักสตรี)