ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254151
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month2,068
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,273
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

THE BEST (หอพักสตรี)