ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274063
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,266
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,694
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

THE BEST (หอพักสตรี)