ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202090
Online User Online4
Today Today95
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,212
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,212
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

THE BEST (หอพักสตรี)