ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
265336
Online User Online1
Today Today132
Yesterday Yesterday266
ThisMonth This Month3,928
LastMonth Last Month5,039
ThisYear This Year8,967
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี ตวงทอง เพลส