ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
219358
Online User Online2
Today Today71
Yesterday Yesterday183
ThisMonth This Month4,719
LastMonth Last Month5,769
ThisYear This Year20,480
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี ตวงทอง เพลส