ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
310513
Online User Online1
Today Today60
Yesterday Yesterday124
ThisMonth This Month2,661
LastMonth Last Month4,015
ThisYear This Year6,676
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี ตวงทอง เพลส