ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254156
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month2,073
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,278
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี ตวงทอง เพลส