ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202105
Online User Online1
Today Today110
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,227
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,227
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี ตวงทอง เพลส