ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274094
Online User Online2
Today Today40
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,297
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,725
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง ไพลิน เพลส