ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
239601
Online User Online1
Today Today120
Yesterday Yesterday156
ThisMonth This Month3,720
LastMonth Last Month5,422
ThisYear This Year40,723
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง ไพลิน เพลส