ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
229747
Online User Online1
Today Today147
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,958
LastMonth Last Month4,602
ThisYear This Year30,869
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง ไพลิน เพลส