ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
310542
Online User Online1
Today Today89
Yesterday Yesterday124
ThisMonth This Month2,690
LastMonth Last Month4,015
ThisYear This Year6,705
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักหญิง ไพลิน เพลส