ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254155
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month2,072
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,277
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีประสพชัย