ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
265333
Online User Online1
Today Today129
Yesterday Yesterday266
ThisMonth This Month3,925
LastMonth Last Month5,039
ThisYear This Year8,964
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีประสพชัย