ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
310504
Online User Online2
Today Today51
Yesterday Yesterday124
ThisMonth This Month2,652
LastMonth Last Month4,015
ThisYear This Year6,667
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีประสพชัย