ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274068
Online User Online1
Today Today14
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,271
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,699
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีประสพชัย