ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247664
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,659
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,786
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีประสพชัย