ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301256
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,091
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,887
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บ้านรุ่งโรจน์ หอพักสตรี