ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413058
Online User Online1
Today Today96
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,289
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,292
LastYear Last Year51,929

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บ้านรุ่งโรจน์ หอพักสตรี