ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
258423
Online User Online1
Today Today43
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month2,054
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,054
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บ้านรุ่งโรจน์ หอพักสตรี