ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329846
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday92
ThisMonth This Month1,240
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year26,009
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บ้านรุ่งโรจน์ หอพักสตรี