ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
288689
Online User Online1
Today Today75
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month2,171
LastMonth Last Month3,739
ThisYear This Year32,320
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บ้านรุ่งโรจน์ หอพักสตรี