ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
250816
Online User Online4
Today Today98
Yesterday Yesterday273
ThisMonth This Month2,303
LastMonth Last Month3,508
ThisYear This Year51,938
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

บ้านรุ่งโรจน์ หอพักสตรี