ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247659
Online User Online1
Today Today11
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,654
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,781
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักป้าหม่วย

034 – 285225