ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254152
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month2,069
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,274
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักป้าหม่วย

034 – 285225