ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343927
Online User Online1
Today Today60
Yesterday Yesterday82
ThisMonth This Month2,403
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year40,090
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักป้าหม่วย

034 – 285225