ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329421
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month815
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,584
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักป้าหม่วย

034 – 285225