ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
219660
Online User Online1
Today Today63
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month5,021
LastMonth Last Month5,769
ThisYear This Year20,782
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักป้าหม่วย

034 – 285225