ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
219652
Online User Online1
Today Today55
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month5,013
LastMonth Last Month5,769
ThisYear This Year20,774
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชายป้าอรุณ