ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274073
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,276
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,704
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชายป้าอรุณ