ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254157
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month2,074
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,279
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชายป้าอรุณ