ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
265337
Online User Online1
Today Today133
Yesterday Yesterday266
ThisMonth This Month3,929
LastMonth Last Month5,039
ThisYear This Year8,968
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชายป้าอรุณ