ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
299209
Online User Online1
Today Today124
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month2,662
LastMonth Last Month3,642
ThisYear This Year42,840
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชายป้าอรุณ