ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201977
Online User Online1
Today Today246
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,099
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,099
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี บ้านทิวถนอม