ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
244537
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday127
ThisMonth This Month2,808
LastMonth Last Month5,848
ThisYear This Year45,659
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี บ้านทิวถนอม