ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301264
Online User Online1
Today Today53
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,099
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,895
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี บ้านทิวถนอม