ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
269880
Online User Online1
Today Today184
Yesterday Yesterday174
ThisMonth This Month2,639
LastMonth Last Month5,833
ThisYear This Year13,511
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี บ้านทิวถนอม