ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
213004
Online User Online3
Today Today54
Yesterday Yesterday215
ThisMonth This Month4,134
LastMonth Last Month4,264
ThisYear This Year14,126
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี บ้านทิวถนอม