ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247171
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday115
ThisMonth This Month2,166
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,293
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีเจตจำนง