ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254178
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month2,095
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,300
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีเจตจำนง