ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413087
Online User Online1
Today Today125
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,318
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,321
LastYear Last Year51,929

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีเจตจำนง