ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
299245
Online User Online1
Today Today160
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month2,698
LastMonth Last Month3,642
ThisYear This Year42,876
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีเจตจำนง