ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202154
Online User Online1
Today Today159
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,276
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,276
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีเจตจำนง