ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
219677
Online User Online1
Today Today80
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month5,038
LastMonth Last Month5,769
ThisYear This Year20,799
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีสีขาว สุกัญญา

034 – 275090 – 3