ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
239590
Online User Online1
Today Today109
Yesterday Yesterday156
ThisMonth This Month3,709
LastMonth Last Month5,422
ThisYear This Year40,712
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีสีขาว สุกัญญา

034 – 275090 – 3