ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247698
Online User Online1
Today Today50
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,693
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,820
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีสีขาว สุกัญญา

034 – 275090 – 3