ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343990
Online User Online1
Today Today123
Yesterday Yesterday82
ThisMonth This Month2,466
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year40,153
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีสีขาว สุกัญญา

034 – 275090 – 3