ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
281146
Online User Online2
Today Today76
Yesterday Yesterday121
ThisMonth This Month2,205
LastMonth Last Month3,768
ThisYear This Year24,777
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีสีขาว สุกัญญา

034 – 275090 – 3