ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413112
Online User Online1
Today Today150
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,343
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,346
LastYear Last Year51,929

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีสีขาว สุกัญญา

034 – 275090 – 3