ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329430
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month824
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,593
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อัชชานนท์แมนชั่น  (หอพักสตรี)

Tel. 089-113-5689