ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274069
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,272
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,700
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อัชชานนท์แมนชั่น  (หอพักสตรี)

Tel. 089-113-5689