ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
233358
Online User Online1
Today Today32
Yesterday Yesterday287
ThisMonth This Month2,899
LastMonth Last Month4,670
ThisYear This Year34,480
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีบ้านชมเดือน

Tel. 089-113-5689