ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
225059
Online User Online1
Today Today35
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month3,872
LastMonth Last Month6,548
ThisYear This Year26,181
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีบ้านชมเดือน

Tel. 089-113-5689