ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201988
Online User Online2
Today Today257
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,110
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,110
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีบ้านชมเดือน

Tel. 089-113-5689