ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
258424
Online User Online1
Today Today44
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month2,055
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,055
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีบ้านชมเดือน

Tel. 089-113-5689