ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
250817
Online User Online4
Today Today99
Yesterday Yesterday273
ThisMonth This Month2,304
LastMonth Last Month3,508
ThisYear This Year51,939
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีบ้านชมเดือน

Tel. 089-113-5689