ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201974
Online User Online1
Today Today243
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,096
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,096
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีปิ่นธารา เพลส

081-8420148