ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
258431
Online User Online1
Today Today51
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month2,062
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,062
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีปิ่นธารา เพลส

081-8420148