ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
281129
Online User Online1
Today Today59
Yesterday Yesterday121
ThisMonth This Month2,188
LastMonth Last Month3,768
ThisYear This Year24,760
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีปิ่นธารา เพลส

081-8420148