ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301266
Online User Online1
Today Today55
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,101
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,897
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีปิ่นธารา เพลส

081-8420148