ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247690
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,685
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,812
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีครูแดง  โทร.081-2996290