ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
299250
Online User Online1
Today Today2
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month2,703
LastMonth Last Month3,642
ThisYear This Year42,881
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีครูแดง  โทร.081-2996290