ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254167
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday207
ThisMonth This Month2,084
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,289
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีครูแดง  โทร.081-2996290