ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
219658
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month5,019
LastMonth Last Month5,769
ThisYear This Year20,780
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรีครูแดง  โทร.081-2996290