ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
219666
Online User Online1
Today Today69
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month5,027
LastMonth Last Month5,769
ThisYear This Year20,788
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี A8

080-6515108