ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247654
Online User Online1
Today Today6
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,649
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,776
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี A8

080-6515108