ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
265235
Online User Online1
Today Today31
Yesterday Yesterday266
ThisMonth This Month3,827
LastMonth Last Month5,039
ThisYear This Year8,866
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี A8

080-6515108