ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301244
Online User Online2
Today Today33
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,079
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,875
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี A8

080-6515108