ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202101
Online User Online1
Today Today106
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,223
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,223
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี A8

080-6515108