ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
299246
Online User Online1
Today Today161
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month2,699
LastMonth Last Month3,642
ThisYear This Year42,877
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชาย  เม้งเจริญแมนชั่น  โทร.082-7256797