ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329471
Online User Online2
Today Today74
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month865
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,634
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชาย  เม้งเจริญแมนชั่น  โทร.082-7256797