ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
310544
Online User Online1
Today Today91
Yesterday Yesterday124
ThisMonth This Month2,692
LastMonth Last Month4,015
ThisYear This Year6,707
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชาย  เม้งเจริญแมนชั่น  โทร.082-7256797