ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343980
Online User Online1
Today Today113
Yesterday Yesterday82
ThisMonth This Month2,456
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year40,143
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชาย  เม้งเจริญแมนชั่น  โทร.082-7256797