ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
265249
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday266
ThisMonth This Month3,841
LastMonth Last Month5,039
ThisYear This Year8,880
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชาย  เม้งเจริญแมนชั่น  โทร.082-7256797