ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413088
Online User Online1
Today Today126
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,319
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,322
LastYear Last Year51,929

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักชาย  เม้งเจริญแมนชั่น  โทร.082-7256797