ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
299258
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month2,711
LastMonth Last Month3,642
ThisYear This Year42,889
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี Chill @ Home

086-6230150