ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247699
Online User Online1
Today Today51
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,694
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,821
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี Chill @ Home

086-6230150