ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202128
Online User Online2
Today Today133
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,250
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,250
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี Chill @ Home

086-6230150