ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274070
Online User Online1
Today Today16
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,273
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,701
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี Chill Villa  โทร.086-6230150