ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247168
Online User Online1
Today Today42
Yesterday Yesterday115
ThisMonth This Month2,163
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,290
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี Chill Villa  โทร.086-6230150