ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329446
Online User Online1
Today Today49
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month840
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,609
LastYear Last Year47,468

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี The Best  โทร.081-8572309