ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202095
Online User Online4
Today Today100
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,217
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,217
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี The Best  โทร.081-8572309