ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247672
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,667
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,794
LastYear Last Year76,664

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี The Best  โทร.081-8572309