ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274078
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,281
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,709
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี The Best  โทร.081-8572309