ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
259100
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday143
ThisMonth This Month2,731
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,731
LastYear Last Year57,491

หอพักนักศึกษาที่ใกล้มหาวิทยาลัยและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

หอพักสตรี พี่แก้ว โทร.081-8178001