ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
412897
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday104
ThisMonth This Month2,128
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,131
LastYear Last Year51,929

>>ติดต่อเรา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 ถนนมาลัยแมน อ. เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel : 0 3410 9300

Fax : 0 3410 9324 (Auto)

e-mail : -@npru.ac.th

เวลาทำการ 08.30 น. - 16.30 น.

เบอร์ภายใน (ติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในกองฯ)

ห้อง กยศ.

พี่โอ๊ต ติดต่อเรื่องการกู้ยืม กยศ./กรอ. ต่อ 3380
พี่พจน์ ติดต่อเรื่องการกู้ยืม กยศ./กรอ. ต่อ 3388
พี่แจง ติดต่อเรื่องการกู้ยืม กยศ./กรอ. ต่อ 3378
พี่หนึ่ง ติดต่อเรื่องทุนการศึกษามหาวิทยาลัย ต่อ 3379
พี่สา,พี่ปุ๋ย ติดต่อเรื่องการกู้ยืม กยศ./กรอ. ต่อ 3385

ห้องงานบริหารทั่วไป

พี่วรรณ, พี่ปุ๋ย ติดต่อเรื่อง รด. , การผ่อนผันทหาร ต่อ 3386
พี่อ๊อต ติดต่อฝ่ายไอที ต่อ 3384

สายด่วนห้องผู้บริหาร 

พี่เอนก รักษาการ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ต่อ 3377
พี่ตั้ม ติดต่อเรื่องห้องประชุม, หอพักนักศึกษา ต่อ 3372

ห้องงานประกันคุณภาพ

พี่อ๊อฟ งานประกันคุณภาพ ต่อ 3372
พี่เปี่ยม งานกิจกรรม, โครงการต่างๆ ต่อ -
พี่พลอย งานประเมินผลและวัดผลโครงการ ต่อ -

ห้องงานขายเครื่องแบบนักศึกษา

พี่อ๋อย ติดต่อเรื่องประกันอุบัติเหตุ,เครื่องแบบนักศึกษา ต่อ 3392

ห้องงานนักศึกษาที่มีความบกพร่อง DSS.

พี่อุ๊ ติดต่อเรื่องนักศึกษาพิการ DSS. 082-2453735