ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202133
Online User Online2
Today Today138
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,255
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,255
LastYear Last Year76,664

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558