ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247678
Online User Online1
Today Today30
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,673
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,800
LastYear Last Year76,664

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558