ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
229753
Online User Online1
Today Today153
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,964
LastMonth Last Month4,602
ThisYear This Year30,875
LastYear Last Year76,664

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558