ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
233354
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday287
ThisMonth This Month2,895
LastMonth Last Month4,670
ThisYear This Year34,476
LastYear Last Year76,664

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558