ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
288679
Online User Online1
Today Today65
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month2,161
LastMonth Last Month3,739
ThisYear This Year32,310
LastYear Last Year57,491

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558