ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413036
Online User Online1
Today Today74
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,267
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,270
LastYear Last Year51,929

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558