ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
225064
Online User Online2
Today Today40
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month3,877
LastMonth Last Month6,548
ThisYear This Year26,186
LastYear Last Year76,664

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558