ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
250810
Online User Online4
Today Today92
Yesterday Yesterday273
ThisMonth This Month2,297
LastMonth Last Month3,508
ThisYear This Year51,932
LastYear Last Year76,664

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558