ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329423
Online User Online2
Today Today26
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month817
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,586
LastYear Last Year47,468

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558