ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
294714
Online User Online1
Today Today27
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month1,809
LastMonth Last Month3,033
ThisYear This Year38,345
LastYear Last Year57,491

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558