ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
269866
Online User Online1
Today Today170
Yesterday Yesterday174
ThisMonth This Month2,625
LastMonth Last Month5,833
ThisYear This Year13,497
LastYear Last Year57,491

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558