ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343928
Online User Online1
Today Today61
Yesterday Yesterday82
ThisMonth This Month2,404
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year40,091
LastYear Last Year47,468

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558