ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301245
Online User Online1
Today Today34
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,080
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,876
LastYear Last Year57,491

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ปี 2558