ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201990
Online User Online2
Today Today259
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,112
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,112
LastYear Last Year76,664

9-หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่ขอกู้ยืมเงิน กยศ.