ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201973
Online User Online1
Today Today242
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,095
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,095
LastYear Last Year76,664

1-ผู้กุ้ กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1