ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
258425
Online User Online1
Today Today45
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month2,056
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,056
LastYear Last Year57,491

1-ผู้กุ้ กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1