ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329848
Online User Online1
Today Today26
Yesterday Yesterday92
ThisMonth This Month1,242
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year26,011
LastYear Last Year47,468

1-ผู้กุ้ กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1