ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
212985
Online User Online2
Today Today35
Yesterday Yesterday215
ThisMonth This Month4,115
LastMonth Last Month4,264
ThisYear This Year14,107
LastYear Last Year76,664

1-ผู้กุ้ กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1