ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
281122
Online User Online1
Today Today52
Yesterday Yesterday121
ThisMonth This Month2,181
LastMonth Last Month3,768
ThisYear This Year24,753
LastYear Last Year57,491

1-ผู้กุ้ กรอ. (รายเก่าของมหาวิทยาลัย) รอบที่ 1