ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
258421
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month2,052
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,052
LastYear Last Year57,491

5-ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดี