ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329434
Online User Online1
Today Today37
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month828
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,597
LastYear Last Year47,468

5-ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดี