ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
281117
Online User Online1
Today Today47
Yesterday Yesterday121
ThisMonth This Month2,176
LastMonth Last Month3,768
ThisYear This Year24,748
LastYear Last Year57,491

5-ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดี