ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301252
Online User Online1
Today Today41
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,087
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,883
LastYear Last Year57,491

5-ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดี