ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
294720
Online User Online1
Today Today33
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month1,815
LastMonth Last Month3,033
ThisYear This Year38,351
LastYear Last Year57,491

5-ประกาศรายชื่อนักศึกษารับทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นคนดี