ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
412902
Online User Online2
Today Today66
Yesterday Yesterday104
ThisMonth This Month2,133
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,136
LastYear Last Year51,929

2-การแจ้งสละสิทธิ หรือหมดสิทธิ ผ่อนผันการตรวจเลือกฯ