ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
412904
Online User Online1
Today Today68
Yesterday Yesterday104
ThisMonth This Month2,135
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,138
LastYear Last Year51,929

1-หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการผ่อนผันฯทหารเพื่อลาศึกษาต่อ(กรณีจับได้ใบแดง)