ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
412898
Online User Online1
Today Today62
Yesterday Yesterday104
ThisMonth This Month2,129
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,132
LastYear Last Year51,929

1-เปิดสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2