ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
258429
Online User Online1
Today Today49
Yesterday Yesterday108
ThisMonth This Month2,060
LastMonth Last Month4,286
ThisYear This Year2,060
LastYear Last Year57,491

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา