ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
294731
Online User Online2
Today Today44
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month1,826
LastMonth Last Month3,033
ThisYear This Year38,362
LastYear Last Year57,491

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา