ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
301263
Online User Online2
Today Today52
Yesterday Yesterday201
ThisMonth This Month1,098
LastMonth Last Month3,618
ThisYear This Year44,894
LastYear Last Year57,491

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา