ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
243793
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday113
ThisMonth This Month2,064
LastMonth Last Month5,848
ThisYear This Year44,915
LastYear Last Year76,664

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา