ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
225088
Online User Online5
Today Today64
Yesterday Yesterday119
ThisMonth This Month3,901
LastMonth Last Month6,548
ThisYear This Year26,210
LastYear Last Year76,664

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา