ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
281127
Online User Online1
Today Today57
Yesterday Yesterday121
ThisMonth This Month2,186
LastMonth Last Month3,768
ThisYear This Year24,758
LastYear Last Year57,491

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา