ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
234096
Online User Online2
Today Today211
Yesterday Yesterday334
ThisMonth This Month3,637
LastMonth Last Month4,670
ThisYear This Year35,218
LastYear Last Year76,664

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา