ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
201962
Online User Online2
Today Today231
Yesterday Yesterday189
ThisMonth This Month3,084
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,084
LastYear Last Year76,664

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา