ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
213009
Online User Online3
Today Today59
Yesterday Yesterday215
ThisMonth This Month4,139
LastMonth Last Month4,264
ThisYear This Year14,131
LastYear Last Year76,664

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา