ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
269879
Online User Online1
Today Today183
Yesterday Yesterday174
ThisMonth This Month2,638
LastMonth Last Month5,833
ThisYear This Year13,510
LastYear Last Year57,491

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา