ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343750
Online User Online1
Today Today239
Yesterday Yesterday115
ThisMonth This Month2,226
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year39,913
LastYear Last Year47,468

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา