ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
250821
Online User Online4
Today Today103
Yesterday Yesterday273
ThisMonth This Month2,308
LastMonth Last Month3,508
ThisYear This Year51,943
LastYear Last Year76,664

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา