ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413068
Online User Online1
Today Today106
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,299
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,302
LastYear Last Year51,929

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา