ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329850
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday92
ThisMonth This Month1,244
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year26,013
LastYear Last Year47,468

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา