ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
288696
Online User Online1
Today Today82
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month2,178
LastMonth Last Month3,739
ThisYear This Year32,327
LastYear Last Year57,491

7-คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา