ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202109
Online User Online1
Today Today114
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,231
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,231
LastYear Last Year76,664

3-ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา