ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
254041
Online User Online3
Today Today112
Yesterday Yesterday101
ThisMonth This Month1,958
LastMonth Last Month3,570
ThisYear This Year55,163
LastYear Last Year76,664

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต