ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
219646
Online User Online1
Today Today49
Yesterday Yesterday310
ThisMonth This Month5,007
LastMonth Last Month5,769
ThisYear This Year20,768
LastYear Last Year76,664

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต