ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
289368
Online User Online2
Today Today57
Yesterday Yesterday78
ThisMonth This Month2,850
LastMonth Last Month3,739
ThisYear This Year32,999
LastYear Last Year57,491

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต