ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
229735
Online User Online2
Today Today135
Yesterday Yesterday225
ThisMonth This Month3,946
LastMonth Last Month4,602
ThisYear This Year30,857
LastYear Last Year76,664

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต