ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
343955
Online User Online1
Today Today88
Yesterday Yesterday82
ThisMonth This Month2,431
LastMonth Last Month4,368
ThisYear This Year40,118
LastYear Last Year47,468

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต