ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
265242
Online User Online1
Today Today38
Yesterday Yesterday266
ThisMonth This Month3,834
LastMonth Last Month5,039
ThisYear This Year8,873
LastYear Last Year57,491

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต