ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
413057
Online User Online1
Today Today95
Yesterday Yesterday126
ThisMonth This Month2,288
LastMonth Last Month5,545
ThisYear This Year57,291
LastYear Last Year51,929

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต