ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
299215
Online User Online1
Today Today130
Yesterday Yesterday163
ThisMonth This Month2,668
LastMonth Last Month3,642
ThisYear This Year42,846
LastYear Last Year57,491

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต