ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
239600
Online User Online1
Today Today119
Yesterday Yesterday156
ThisMonth This Month3,719
LastMonth Last Month5,422
ThisYear This Year40,722
LastYear Last Year76,664

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต