ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
310520
Online User Online2
Today Today67
Yesterday Yesterday124
ThisMonth This Month2,668
LastMonth Last Month4,015
ThisYear This Year6,683
LastYear Last Year47,468

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต