ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
247671
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday88
ThisMonth This Month2,666
LastMonth Last Month3,276
ThisYear This Year48,793
LastYear Last Year76,664

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต