ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
274077
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday81
ThisMonth This Month3,280
LastMonth Last Month3,556
ThisYear This Year17,708
LastYear Last Year57,491

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต