ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
329445
Online User Online1
Today Today48
Yesterday Yesterday134
ThisMonth This Month839
LastMonth Last Month5,306
ThisYear This Year25,608
LastYear Last Year47,468

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต