ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
202129
Online User Online2
Today Today134
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month3,251
LastMonth Last Month5,786
ThisYear This Year3,251
LastYear Last Year76,664

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต