Statistics Statistics
504104
Online User Online1
Today Today3
Yesterday Yesterday284
ThisMonth This Month5,209
LastMonth Last Month6,020
ThisYear This Year28,966
LastYear Last Year80,206


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติการด้าน ววน. ของหน่วยงานฯ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
สร้างอัลบั้มวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:07 น.
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 42 รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 675 ครั้ง