Statistics Statistics
159600
Online User Online1
Today Today513
Yesterday Yesterday149
ThisMonth This Month9,195
LastMonth Last Month8,521
ThisYear This Year73,168
LastYear Last Year42,202


 

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณ (แผนงาน) และแผนปฏิบัติ การด้าน ววน. ของหน่วยงานฯ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี
สร้างอัลบั้มวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:07 น.
จำนวนรูปภาพทั้งหมด 42 รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าชม 197 ครั้ง