Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

**** แบบประเมินความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

                       ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ได้รับรางวัลชมเชย
ในโครงการประกวด Music Video Awards Vol.8
ผลงานมิวสิควีดีโอเพลง ประตู ศิลปิน Mono mania

 


 

 นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตกับผลงาน “แบกข้าวหลามเที่ยว” ของทีม Amazing Bamboo ในการประกวดคลิปวีดีโอ  "VLOG Thailand ปี 14 เที่ยวไทยไปให้สุด"  

     

 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญชนก เรืองจุ้ย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบดิจิทัลอาร์ต ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
สานสายใยวัฒนธรรม ครั้งที่4 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประเภทอุดมศึกษา

                             ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพอหทัย อินทพันธ์
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน 60/20
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดอ่านฟังเสียง ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงโครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                     ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม

 

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฎฐพัชญ์ ทรัพย์แย้ม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หมู่เรียน 61/64 สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ตในโอกาสเข้ารับ”รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครปฐม”เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จากนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 13 กันยายน 2562 จัดโดยจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมละสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

              ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

 

ขอแสดงความยินดีกับนายพุทธิภันต์ สุวรรณดี นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในโอกาสเข้ารับ”
รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดนครปฐม” เนื่องในวันเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 จากนายภิญโญ ประกอบผล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 13 กันยายน
2562 โดยจังหวัดนครปฐมร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม

 

           ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง Phutthiphan Suwandee, ผู้คนกำลังยืน และรองเท้า