Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

**** แบบประเมินความพึงพอใจและความสุขในการทำงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

                       ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

 

นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต ได้รับรางวัลชมเชย
ในโครงการประกวด Music Video Awards Vol.8
ผลงานมิวสิควีดีโอเพลง ประตู ศิลปิน Mono mania

 


 

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรปรียา เรืองอุไร นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย (ค.บ.) หมู่เรียน 60/21 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
การประกวดเยาวชน เพาะกล้าพันธุ์เก่งเพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ 6
จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน)