Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

 

     

Slider images
Slider images
Slider images
Slider images
Slider images

ข้อตกลง/แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  ป 01 ...NEW!  >>>    Excel     PDF
ตารางคำนวณค่าภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ New!  EXCEl  PDF
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประเมินภาระงาน คลิก  New!....
กำหนดการเปิดเรียน การลงทะเบียน การชำระเงิน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  ภาคปกติและภาค กศ.พป. ภาคเรียนที่ 1,2,3/2560

 

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

ภาพข่าวกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระทู้ แสดงความคิดเห็น  แนะนำ ติชม