เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
44785
Online User Online1
Today Today28
Yesterday Yesterday59
ThisMonth This Month1,137
LastMonth Last Month2,217
ThisYear This Year21,177
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

ติดต่อเรา

งานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 หมู่ที่ 3 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์ : 034-109300 

ต่อ 3895 งานการเงินชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

ต่อ 3550 - 3551 งานการเงินชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาวชิราลงกรณ

เบอร์โทรสาร   : 034-261079