เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15456
Online User Online1
Today Today10
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month944
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,448
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

ติดต่อเรา

งานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

85 หมู่ที่ 3 ถนน มาลัยแมน อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์ : 034-109300  ต่อ 3515 งานการเงินชั้น 1

ต่อ 3550 , 3551 งานการเงินชั้น 2

เบอร์โทรสาร   : 034-261079