ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 

 for copy: 099-4-00051686-0

 

 

 

Statistics Statistics
95309
Online User Online1
Today Today7
Yesterday Yesterday52
ThisMonth This Month339
LastMonth Last Month3,937
ThisYear This Year18,421
LastYear Last Year26,868

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินงบประมาณแผ่นดิน จัดทำโดยนางสาวกัญญณ์พัชร เหมือนจินดา

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินรายได้ จัดทำโดยนางทีปกา รอบคอบ

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยเงินรายได้ จัดทำโดยนางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา

คู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยบัญชี จัดทำโดยนางสาวกิ่งกาญจน์ จารุกรุณา

คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ จัดทำโดยนางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง

ชุดฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Terminal กรณีจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) จัดทำโดยนางสาวหยกประวีณ์ แคะจู

 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดทำโดยนางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง)