เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
15336
Online User Online1
Today Today20
Yesterday Yesterday74
ThisMonth This Month824
LastMonth Last Month1,425
ThisYear This Year9,328
LastYear Last Year6,008
 
 
 

 

 

มาตรการบรรเทาผลการกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556