เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
24701
Online User Online1
Today Today4
Yesterday Yesterday0
ThisMonth This Month4
LastMonth Last Month0
ThisYear This Year1,093
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

มาตรการบรรเทาผลการกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556