เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 

099-4-00051686-0
  
 
 
 
Statistics Statistics
40599
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday50
ThisMonth This Month1,717
LastMonth Last Month1,917
ThisYear This Year16,991
LastYear Last Year17,600
 
 
 

 

 

มาตรการบรรเทาผลการกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556